Rose BV is Gestopt

Per 1 Juni

Rose B.V. is helaas genoodzaakt geweest haar activiteiten per 1 juni 2015 te staken omdat we er niet in geslaagd zijn voldoende financiële middelen aan te trekken voor de doorontwikkeling. Dat is jammer omdat hiermee een mooie innovatie kans (althans voorlopig) verkeken is maar ook jammer voor de enthousiaste medewerkers en voor de proeftuinprojecten, die met robot Rose in de zorg nog in uitvoering zijn. CbusineZ, de venture poot van de zorgverzekeraar CZ heeft de oprichting van Rose B.V. mogelijk gemaakt door 1/3 deel van de geraamde ontwikkelkosten te financieren. Het management van Rose B.V. en ook CbusineZ hebben er alles aan gedaan om andere financiers over de streep te trekken.

Hoewel een ieder het een mooi concept vond en er heel veel publieke belangstelling voor robot Rose is geweest, is het niet gelukt de resterende fondsen te verwerven. Ook heeft Rose B.V. aan allerlei subsidie rondes mee gedaan, zowel in Nederland als in Europa. De oogst daarvan is te klein om door te gaan. Doordat Rose B.V. het met een derde van het benodigde budget moest doen waren er te weinig ervaren engineers aan boord en was er te weinig geld om de goede onderdelen voor de robots aan te schaffen. Ook was er eenvoudigweg te weinig (loop)tijd om de ingezette ontwikkelingen te kunnen voltooien en om oplossingen van anderen te integreren. Er was al helemaal geen geld om een uitgebreide re-engineering slag te maken. Dit heeft uiteraard tot flinke vertraging van de ontwikkeling geleid. Ondanks deze minimalistische opzet is er in minder dan twee jaar veel gepresteerd. Er zijn twee nieuwe robots gebouwd die in drie proeftuinprojecten bij drie zorginstellingen hebben gewerkt. Hoewel de prestaties van deze robots nog lang niet het beoogde peil bereikt hadden, waren zowel de bewoners van deze instellingen als de zorgverleners enthousiast over de experimenten. Zij kwamen ook zelf met veel nuttige suggesties, die wij in het laboratorium nooit bedacht zouden hebben. Het feit dat deze toekomstige gebruikers zo positief tegenover de komst van zorgrobots staan is misschien wel het grootste resultaat van de hele Rose operatie.

Maar er is meer bereikt. Het idee dat zorgrobots de problemen in de zorg gaan verlichten is alom bekend. Het woord zorgrobot staat nu bijna wekelijks in de krant, er zijn diverse initiatieven om wat Rose B.V. beoogde ook te gaan doen. Rose heeft net afgestudeerde informatici een voortreffelijke leerschool in robotica gegeven. De software, die binnen Rose B.V. ontwikkeld is, wordt gedeeld met een ieder. Rose B.V. heeft haar steentje aan de opkomst van zorgrobotica bijgedragen! De website van Rose blijft in de lucht, hier kan men t.z.t. ook de kennisproducten downloaden.

Rose BV stopt, maar achter de schermen wordt er nog hard gewerkt om in ieder geval robot Rose een nieuw onderkomen te geven zodat de kennis niet verloren gaat en de ontwikkeling van robot Rose door kan gaan. We houden u op de hoogte.

 

robot rose telecare

Contact

Heemskerk Innovative Technology BV
Mijnbouwstraat 120
2628 RX Delft

Name (required)

Email (required)

Company name

Subject

Message